Kontakt

Korespondenční adresa:

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,
Business park Futurama, Sokolovská 651/136A,
180 00 Praha 8

Tel.: 251 007 111

Email: praha.recepce@teva.cz

www.teva.cz


Hlášení nežádoucích účinků:

Recepce/záznamník: 251 007 111

Email: safety.czech@teva.cz

Příbalová informace (k nalezení v databázi léků SÚKL): SÚKL - Přehled léčiv (sukl.cz)