Hlášení nežádoucích účinků

recepce/záznamník: +420 251 007 111
e-mail: Safety.Czech@teva.cz

Příbalová informace (k nalezení v databázi léků SÚKL): SÚKL - Přehled léčiv (sukl.cz)