Příbalová informace (k nalezení v databázi léků SÚKL): SÚKL - Přehled léčiv (sukl.cz)